Haseki Cad. No:20, Aksaray / Fatih / İstanbul

Metabolik Sendrom Ne Demektir?

Metabolik sendrom vücutta ciddi organ hasarına, kalp ve damar hastalıklarının oluşmasına neden olabilen, aynı zamanda iş gücü kaybına sebep olan ve günümüzde ani ölümlere yol açabilen çok ciddi bir hastalık tablosudur.  Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de giderek artan sıklıkta morbid obezite ve metabolik sendrom görülmektedir.

OBEZİTE metabolik sendromun olmazsa olmazı ve çağımızın çok önemli bir sağlık sorunudur. Daha çok büyük şehirlerde  yaşamanın insanlara getirdiği bir sorundur. Hızlı yaşamanın gereği “fast food” gıdalarla beslenme, teknolojiyi ve modern araç ve gereçleri kullanmaktan dolayı bedensel ve fiziksel aktivitenin azalmış olması ve birde buna eklenen stresli yaşam biçimi ve psikososyal sorunlar OBEZİTE’ye yol açmaktadır. Obezitenin ileri şekli olan ve artık tüm dünyanın bir hastalık tablosu olarak kabul ettiği  “MORBİD OBEZİTE” ye eşlik eden hastalıklar arasında, koroner arter hastalığı, Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon gibi metabolik rahatsızlıklar yer almaktadır. Bu hastalarda görülen kanser sıklığı da fazladır.

Morbid Obezitenin giderek artması nedeniyle bu hastalıklarda da artış görülmekte ve sağlık harcamalarında ki  artışta çığ gibi büyümektedir.  Obezite ve Metabolik sendrom çağımızın en önemli sağlık sorunu olarak öne çıkmış bulunmaktadır. Obezite ve Metabolik Sendromun komplikasyonu olan bu hastalıkların  önüne geçebilmek için günümüz tıbbı; diyet ve egzersizle önlenemeyen  obeziteyi tedavi edebilmek için bir arayış içerisine girmiş ve birtakım girişimsel yöntemler geliştirmek zorunda kalmıştır. Bu hastalıkların komplikasyonlarını tedavi etmek kendisini tedavi etmekten daha pahalıya mal olacağından dolayı birçok ulasal sağlık politikası bu  hastaların ameliyatla tedavi edilmesine yeşil ışık yakmış ve bu ameliyatlar uygulanabilir hale gelmiştir.