Haseki Cad. No:20, Aksaray / Fatih / İstanbul

Obezite Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri

LAPAROSKOPİK OBEZİTE CERRAHİSİ NEDİR, AVANTAJLARI NELERDİR?

Laparoskopi (vücutta kesi olmaksızın, küçük deliklerden ameliyatın gerçekleştiği, halk arasında kansız ameliyat olarak bilinen işlem), hastanede kalma süresinin kısalığı, aynı gün hastanın ayağa kalkabilmesi, 1 hafta sonra normal hayatına ve işine dönebilmesi, vücutta kesi olmadığı için iyi kozmetik sonuç alınması gibi avantajlarıyla yüzyılın altın standardıdır.

Laparoskopik bir prosedürde, cerrahlar kanülle (dar ve tüp şeklindeki araçla) karna girebilmek için küçük kesiler yaparlar. Küçük bir video kameraya bağlı olan laparoskop, bu kanüller aracılığıyla içeri sokulur. Böylece mide ve diğer iç organların büyütülmüş görüntüsü cerrahın ve tüm ameliyat ekibinin görebileceği şekilde TV ekranına (monitör’e) yansır. Ameliyat tamamen karnın içerisinde dış ortamla temas olmadan yapılır. Önceleri açık olarak uygulanan “Bariatrik operasyonlar”  monitörlere bağlanan video-kameralar yardımıyla laparoskopik olarak minimal invaziv olarak (en az yaralarla) uygulanabilir hale gelmiştir. Laparoskopinin obezite cerrahisinde kullanılır hale gelmesinden  sonra obezite cerrahisi çok daha fazla ve çok kolay uygulanır hale gelmiş, olgu sayılarında büyük bir artış olmuştur. Bu teknik, cerraha hastanın karnında büyük bir yara açmadan karın içini gözleyebilme ve işlem yapabilme olanağı sağlar.

Laparoskopik cerrahi geçiren hastalar, geleneksel-açık cerrahi ile ameliyat edilenlere göre cerrahi sonrası tipik olarak daha az  sağlık problemleri yaşarlar ve diğerleri 4-6 gün hastanede kalırken, bunlar 1-3 gün kalırlar. Diğerleri  ancak 4-6 haftada işlerine dönerken,  bunlar 1-3 haftada dönerler. Buna rağmen, her iki yöntem de tüm major cerrahi operasyonların taşıdığı riskleri taşırlar.