Haseki Cad. No:20, Aksaray / Fatih / İstanbul

Obezitede Girişimsel Yöntemler

A – ENDOSKOPİK OLARAK YAPILAN İŞLEMLER:

1 – İNTRAGASTRİK BALON UYGULAMASI: Mideye şişirilebilir bir balon yerleştirerek kilo verdirme yöntemi, ilk defa 1982 yılında ünlü kalp cerrahı Debakey tarafından geliştirilmiştir. İlk kullanım amacı obez kalp hastalarını cerrahi operasyonlar öncesinde zayıflatmak ve böylece ameliyat risklerini en aza indirmektir. Bu yöntemin etkili olduğunun görülmesi ile en ideal mide balonunun geliştirilmesi için çalışmalar hızlandırılmıştır ve günümüzde de devam etmektedir.

Günümüzde mevcut iki tip mide balonu vardır. Bunlardan biri silikondan üretilen ve havayla şişirilen Heliosphere olup, Fransız Helioscopie firması tarafından üretilmektedir. Diğer balon ise Inamed - Allergan tarafından üretilen ve serumla doldurulan BIB sistemidir. Her iki sistem de hastanın midesinde bir kitle etkisi oluşturup, tokluk hissi yaratarak etki etmektedir. BIB sisteminin mide boşalımını da geciktirerek Ghrelin hormonu üzerinden açlık hissini azalttığı da belirtilmektedir. Helioscopie ise, hava ile dolum sisteminin mantığını tokluk hissinin midenin çıkımından değil, fundus denilen üst bölgelerinden kaynaklanmasına dayandırmaktadır.

Bu yöntem obezite tedavisinde kalıcı bir tedavi yöntemi değildir.  Günümüzde genelde vücut kitle index’i 35 ila 40 arasında olan normal diabetik olmayan obezlerde, birde VKİ’i 55-60’ın üzerinde olan ve yandaş hastalığı olan gastrik bypass adayı olan süper obezlerde ameliyat öncesi genel şartlarını düzetmek ve ameliyata daha iyi şartlarda girmesini sağlamak amacıyla ameliyat öncesi geçici olarak uygulanan bir yöntemdir.

2 – ENDOSKOPİK ENDOBARİER UYGULAMASI ( MİDE İÇERİSİNDEN ONİKİPARMAK BAĞIRSAĞINA TÜP GEÇİRİLMESİ)

Endoskopik olarak mideye girilip oradan oniki parmak barsağı içerisine yerleştirilen  35- 40 cm uzunluğunda tüp şeklinde bir (aparat) kılıftır.

Gıdaların hiçbir değişikliğe uğramadan ve emilime uğramadan ince bağırsağın ileri kısımlarına aktarılmasını sağlar. Özellikle Tip 2 diabeti olan ve vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olan, VKİ’i 30’un üzerinde olup en azından 1 adet yandaş hastalığı olan kişilerde veya VKİ’i 35’in üzerinde olan hastalarda kullanılmaktadır. Bu aparat yerleştirildikten sonra en fazla 12 ay yerinde bırakılabilmektedir.